Skip to content

Essager dangling OTG Adapter

Regular price 87.000₫

Shipping calculated at checkout

Color: Black

98 in stock

✔ USB3.0 connector, 5Gbps high-speed transmission

✔ Support up to 3A current

✔ USB interface support: keyboard, mouse, U disk, card reader, mobile hard disk, printer, data cable, game controller and other devices

✔ Type interface: laptop, tablet, mobile phone (Note: mobile phone and tablet need to support OTG function)

Vận chuyển trung hòa cacbon với Shopify Planet
Vận chuyển trung hòa cacbon đối với tất cả đơn hàng
1.019;kg
đã loại bỏ lượng khí thải từ quá trình vận chuyển
Số liệu đó tương đương...
2.608;
dặm một chiếc ô tô chạy bằng xăng trung bình đi được
Chúng tôi tài trợ cho những đổi mới về...
Đất trồng
Rừng

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty

Shop now
Fast Shipping
18-Month Warranty
Intimate after-sales service