Skip to content

Essager Fengli 100W GaN desktop charger

Regular price 742.000₫ Sale price 1.845.000₫
On Sale

Shipping calculated at checkout

Color: Black

7 in stock

✔ 100W2C2A three-port combination, to meet the simultaneous charging of multiple devices (notebook, tablet, mobile phone, earphone)

✔ Support protocols: PPS PD3.0 PD2.0 QC4.0.QC3.0 QC2.0 FCP SCP BC1.2 DCP Apple2.4A Samsung 2A Samsung AFC and other fast charging protocols, to meet the charging of most devices on the market

✔ PD fast charging, charge IP14 to 60% in 30 minutes, charge ipad to 60% in 30 minutes, charge Macbook Pro 13 inches to 70% in 60 minutes, the data comes from Essager laboratory tests, for reference only )

✔One-piece hidden base, 360-degree rotation

Vận chuyển trung hòa cacbon với Shopify Planet
Vận chuyển trung hòa cacbon đối với tất cả đơn hàng
1.019;kg
đã loại bỏ lượng khí thải từ quá trình vận chuyển
Số liệu đó tương đương...
2.608;
dặm một chiếc ô tô chạy bằng xăng trung bình đi được
Chúng tôi tài trợ cho những đổi mới về...
Đất trồng
Rừng

Search

Shopping Cart

Your cart is currently empty

Shop now
Fast Shipping
18-Month Warranty
Intimate after-sales service